14.09.2015 Starost: 7 let

PREDSEDSTVO ZOS DOLOČILO NOVA IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI

Ljubljana, 14. 9. 2015 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo na šesti redni seji v letošnjem letu. Potrjena je bila vložitev tožbe na izpolnitev Dogovora o višini povprečnini za leto 2015, prav tako pa je predsedstvo določilo tudi nova izhodišča za nadaljevanje pogajanj o financiranju občin v prihodnjih dveh letih.


Predsednik ZOS Robert Smrdelj je člane predsedstva seznanil z dosedanjimi  pogovori  z Vlado RS o financiranju občin v letih 2016 in 2017. Ob zavedanju, da vztrajanje na povprečnini, izračunani na podlagi veljavne metodologije, in višini sredstev za sofinanciranje investicij, kot jih določa Zakon o financiranju občin, ne prinaša sadov v pogajanjih z Vlado, je predsedstvo ZOS določilo približevalna izhodišča za nadaljevanje pogajanj.

 

Predsedstvo je bilo mnenja, da nabor ukrepov, ki so znižali povprečnino s 536 na 525 evrov, ni prinesel učinkov, ki bi utemeljevalo to znižanje, zato je kot osnovo za nadaljevanje pogajanj določilo povprečnino v višini 536 evrov, zvišani za odstotek rasti BDP ter rasti mase plač, možno pa je znižanje glede na realne učinke Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin.

 

Višina sredstev za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1) je zelo pomembna za razvojno šibkejša območja in za njihov dolgoročni razvoj, zato ZOS zahteva investicijski transfer v višini 4 % skupne primerne porabe. Ta sredstva bodo sedaj, ko v novi finančni perspektivi ni na voljo sredstev, za občine še bolj pomembna.

 

Predsedstvo  ZOS je tudi potrdilo vložitev tožbe zoper Vlado RS za izpolnitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Glede vložitve ustavne presoje pa je predsedstvo mnenja, da je smiselno počakati na izid pogajanj o financiranju občin za prihodnji dve leti.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 14. SEPTEMBRA DO 18. SEPTEMBRA 2015