24.09.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ FUNKCIONARJEV V LETIH 2011 IN 2012

Ljubljana, 24. 9. 2010 - čŒlani predsedstva Združenja občin Slovenije so na svoji 8. redni seji med drugim obravnavali in sprejeli sklep glede predlaganih ukrepov Vlade RS na področju plač funksionarjev v letih 2011 in 2012.


 

Na sestanku, ki je 20. septembra potekal na Ministrstvu za javno upravo, je bila predstavljena vsebina ukrepov na področju plač in drugih prejemkov funkcionarjev v letih 2011 in 2012. Ministratvo je ponudilo dva predloga, in sicer:

1. uskladitev plač in nevtralizacija z ohranitvijo mase plač na ravni iz leta 2010, torej odprava in znižanje, kar poleg že obstoječega 4% znižanja plač funkcionarjev pomeni še dodatno 6,68 % znižanje plač

2. časovni odmik usklajevanja plač na 1. 10. 2012 (zamrznitev posameznikove plače v letu 2010).

 

čŒlani predsedstva so oba redloga proučili in sprejeli sklep, da se ohrani sedanje stanje, kar pomeni, da se odprava zadnje četrtine nesorazmerja za plače poklicnih županov in podžupanov, vključno z znižanjem plač za 4%, časovno zamakne.

 

* * *

 

 


< ŠE DANES ČAS ZA DOLOČITEV SEZNAMOV KANDIDATOV IN LIST ZA LOKALNE VOLITVE