16.02.2018 Starost: 4 let

PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA PRVI LETOŠNJI SEJI TUDI O FINANČNIH POSLEDICAH, KI JIH OBČINAM PRINAŠAJO AKTUALNI ZAKONODAJNI PREDLOGI

Ljubljana, 16. 2. 2018 - Člani predsedstva ZOS so na prvi letošnji seji sprejeli sklep o začasnem občutnem znižanju letne članarine. Pregledali so aktualno zakonodajo, ki jo predlagatelji pospešeno vlagajo v sprejem Državnemu zboru RS. Težava je, da praviloma skoraj vsi novi predlogi prinašajo nove finančne posledice za občinske proračune. Razpravljali so tudi o trenutnem stavkovnem valu v državi in vlado opozorili na dejstvo, da občine nimajo svojega predstavnika v stavkovni pogajalski skupini imenovani s strani vlade.


Država ima do občin vsako leto bolj mačehovski odnos. Eden od rezultatov takega odnosa je tudi ta, da občine vsako leto prejmejo manj sredstev za izvajanje investicij in zakonsko določenih nalog. Da bi združenje občinam članicam, zaradi katerih je bilo tudi ustanovljeno, vsaj malo olajšalo poslovanje, je Predsedstvo ZOS soglasno sprejelo sklep o začasnem občutnem znižanju letne članarine, in sicer v povprečju 50 odstotkov.

V postopku sprejema, tako na Vladi RS kot v Državnem zboru RS, je veliko število zakonskih in podzakonskih predlogov aktov, ki neposredno ali posredno vplivajo na delovanje občin, kar poleg dodatnih nalog prinaša tudi finančne posledice. Za slednje žal ni zagotovljenih finančnih sredstev s strani države. Člani predsedstva od vlade pričakujejo, da bo za vse novo določene finančne obveznosti zagotovila večjo višino povprečnine.

V teh dneh bi se težko izognili stavkovnemu valu uslužbencev javnega sektorja. Na tem mestu so člani opozorili, da na ravni države občine nimajo svojega predstavnika v stavkovni pogajalski skupini imenovani s strani vlade. Ugotovili so tudi, da je sprememba Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju samo neposredno, za dvig plač direktorjev občinskih uprav, prinesla finančne posledice v višini 600.000,00 evrov letno. Prav tako bo morebitna ugoditev stavkovnim zahtevam prinesla nova bremena tudi občinskim proračunom. Župani in županje zato apelirajo na Vlado RS, da pravilno ovrednoti finančne posledice dogovora in zagotovi finančna sredstva občinam z višjo povprečnino.

Da Slovenija vse bolj drvi v centralizacijo smo na Združenju občin Slovenije že večkrat opozorili. Tokrat opozarjamo na problematiko zapiranja poslovalnic Pošte Slovenije. Že res, da se preko pogodbenih izvajalcev zagotavlja neka osnovna storitev, vendar se kljub temu odmika storitve od ljudi. Na problematiko zapiranja državnih služb po celi državi in tudi drugih služb smo na združenju opozorili že v času sprejemanja Strategija razvoja lokalne samouprave. Opozorili smo, da gre za centralizacijo služb in za odmikanje storitev od ljudi, kar je nesprejemljivo. Žal nismo bili slišani in tako se trend nadaljuje.


Člani Predsedstva ZOS so obravnavali predlog poročila o delu za leto 217 in program dela za leto 2018. Združenje je uspešno zaključilo leto 2017 in pripravilo program, ki bo še naprej sledil zastavljenim ciljem, med katerimi prednjači predvsem ta, da bomo še naprej zagotavljali kakovosten servis občinam članicam.

* * *


< 168. REDNA SEJA VLADE RS