23.09.2021 Starost: 2 let

PREDSEDSTVO OR V REPUBLIKI SLOVENIJE

Ljubljana, 22.9.2021 - Predsedstvo OR bo v Sloveniji od 23 do 24. septembra 2021, začelo sodelovanje z novim predsedstvom Sveta. Srečalo se bo z Andrejem Šircelj, ministrom za finance Republike Slovenije in Zvonetom Černačem ministrom Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


Glavna debata bo potekala na temo "Foruma za oživitev in odpornost" , organizirani sta dve okrogli mizi  na temo "Od načrtovanja do izvajanja: ključna vloga mest in regij pri oživitvi EU" in "Zagotavljanje sinergij med kohezijsko politiko in RFF z okrepitvijo partnerstva z lokalnimi in regionalnimi organi".

Prvi dan njegovega obiska, 23. 9. 2021 se bo predsednik Odbora regij srečal s predsednikom Državnega sveta, Alojzom Kovšco, nato pa se bo srečal s predstavnicami in predstavniki slovenske delegacije v Odboru regij in vodstvi reprezentativnih združenj občin.

Na sestankih bodo izmenjali stališča o stanju decentralizacije in regionalizacije v Sloveniji, izzivih lokalnih skupnosti v Sloveniji, o okrevanju po krizi, o mednarodni podnebni konferenci COP 26 in konferenci o prihodnosti Evrope.

Nato bo 24. septembra sledila seja predsedstva Evropskega odbora regij v Lipici (Hotel Maestoso), kjer bosta sodelovala tudi Andrej Šircelj, minister za finance Republike Slovenije in minister Zvone Černač, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


< VLADA RS IZDALA UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE NEPROFITNE NAJEMNINE IN DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJ NAJEMNIN