18.10.2021 Starost: 348 dni

PREDSEDSTV0 ZOS O PREDLOGU ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Ljubljana, 18. 10. 2021 – predstavniki predsedstva ZOS so se udeležili predstavitve Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jo je pripravila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte.


Predlog zakona določa, da bo storitev dolgotrajne oskrbe na domu v pristojnosti lokalnih skupnosti. Dolgotrajna oskrba v instituciji (bivalna enota, oskrbni dom) v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter negovalni domovi v pristojnosti Ministrstva za zdravje. Pravice po zakonu se bodo uveljavljale postopoma, do leta 2025 se bo doreklo tudi financiranje, in sicer s sprejemom Zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Do takrat se bo razlika od obstoječih virov sredstev in potrebnih sredstev pokrivala iz državnega proračuna. Predstavnica ministrstva je tudi poudarila, da se z dolgotrajno oskrbo nadgrajuje obstoječi sistem.

Združenje občin Slovenije je na predlagan zakon že pred poletjem podalo pripombe za katere upamo, da jih bodo v okviru obravnave v Državnem zboru, tudi upoštevali.


< SREČANJE S PREDSTAVNIKI AVSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA OBČIN