03.07.2019 Starost: 240 dni

PREDSEDOVANJE SLOVENIJE EU IN SODELOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 2.7.2019 - Na pobudo ministra za javno upravo Rudija Medveda, so se sestali predstavniki združenj in pogovorili o možnostih sodelovanja lokalne samouprave pri predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021. Na sestanku so bile prisotne tudi predstavnice Kabineta predsednika vlade, ki skrbijo za koordinacijo pri pripravah na predsedovanje.


Minister je v uvodu povedal, da je  Vlada RS resno pristopila k pripravam na predsedovanje Slovenije Svetu EU, določena so prednostna področja, ki jih bo Slovenija zasledovala in bodo - Digitalizacija in uporaba umetne inteligence v zvezi s tem, naslednje področje bi bilo Evropa temelječa na vladavini prava in Varna Evropa v povezavi tudi z migrantsko krizo. Znani so tudi prvi orisi dogodkov v času predsedovanja. Predvsem pa si želijo prisotnost lokalnih skupnosti v pripravah na predsedovanje.

 

Minister je posebej podčrtal, da bo »Slovenija navsezadnje vodila EU in se ne sme zgoditi, da tega ne bi občutili ljudje,« in v nadaljevanju dodal, »da lahko ob tej priložnosti pokažemo Evropi, kako odlično delujejo lokalne skupnosti v RS in dobro povezovanje lokalnih skupnosti z državo.«

V nadaljevanju je gospa Goranka Krošelj, vodja Projektne skupine za koordinacijo priprav  predstavila osnutek programa in košarico mest v okviru priprav in izvedbe Predsedovanja Republike Slovenije v Svetu Evropske unije 2021.

"Košarica mest" so kraji, kjer bodo lahko potekala srečanja, ki ne zahtevajo tako visokih varnostnih standardov v okviru predsedovanja.

 

Cilj košarice mest je promocija Slovenije kot celote na dolgi rok, tako v gospodarskem, turističnem, znanstvenem področju in tudi drugih pogledih.  Izhodišče je, da bodo lahko dogodki, ki potekajo na podministrski ravni organiirani tudi v drugih krajih po Sloveniji, ki bodo potrjeni glede na merila, ki bodo podana.

 

Na osnovi predlogov lokalnih skupnosti bodo opredeljeni kraji, kjer bodo lahko v času predsedovanja potekala srečanja. Le tako bodo lahko promovirane tudi naše regije, regionalna ponudba, produkti in da pustimo pečat na promociji turizma, gospodarstva in kmetijstva.

 

Predstavniki vseh treh krovnih organizacij občin so pohvalili ministrovo pobudo in pričetek uresničevanja načela decentralizacije in potrdili, da bodo pomagali pri obveščanju lokalnih skupnosti in pri distribuciji informacij o katerih so govorili, da se bodo lokalne skupnosti lahko vključile v aktivnosti, ki jih pripravljajo.

 

Cilj je, da nekje do sredine septembra  v Projektni skupini za koordinacijo priprav, pridobijo vloge za izpolnitev dokumenta in zapolnitev "Košarice regij in mest", ki bodo gostile dogodke.

 

 

                                                                             *  *  *< ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN PRIČETEK POGOVOROV ZA ODPRAVO ANOMALIJ PLAČ FUNKCIONARJEM