07.07.2021 Starost: 1 let

PREDSEDNIKI ZDRUŽENJ OBČIN NA POGOVORU PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA SVETA

Ljubljana, 7. 7. 2021 - Včeraj, 6. 7. 2021, so se predsedniki vseh treh združenj občin sestali s predsednikom Državnega sveta RS Antonom Kovšca in z njim razpravljali o projektu ustanavljanja pokrajin, plačah občinskih funkcionarjev in o lokalnih volitvah. Predsednik ZOS Robert Smrdelj je poudaril, da je treba za uspešnost izvedbe porojekta ustanavljanja pokrajin, te približat tudi laični javnosti.


V pogovoru o pokrajinah je predsednik Državnega sveta RS poudaril, da bodo mnenja lokalnih skupnosti v procesu sprejemanja pokrajinske zakonodaje upoštevana v največj možni meri. V mesecu septembru bodo pričeli z organizacijo regisjkih posvetov o pokrajinah in o njihovem pomenu, prav tako pa bodo to predstavili vsem političnim strankam. Konec leta 2021 oz. v začetku leta 2022 naj bi bil zakonodajni paket pokrajinske zakonodaje vložen v postopek sprejema v Državni zbor RS, sprejem pa se pričakuje do pomladi 2022.

Državni svet RS je prejel že veliko sklepov občinskih svetov, katerim je skupno to, da podpirajo ustanovitev pokrajin, tiste, ki pa tega še niso uspele storiti, pa je predsednik DS RS pozval naj to storijo, saj je glas občin izrednega pomena.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je v razpravi poudaril, da ni dovolj, da strokovna javnost razume pomen in nujo ustanovitve pokrajin. Za uspešno izvedbo projekta je nujno, da je pomen ustanovitve pokrajin na preprost in razumljiv način predstavljen širši javnosti. Temu je pritrdil tudi predsednik DS RS.

 


< POJASNILO MINISTRSTVA ZA FINANCE O SPREMEMBAH UREDBE O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA