08.06.2015 Starost: 8 let

PREDSEDNIK ZOS SMRDELJ IN MINISTRICA KOPAČ MRAKOVA O ODPISU DOLGOV

Ljubljana, 8. 6. 2015 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravlja nabor ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim. O možnih oblikah pomoči, predvsem o odpisu dolgov, sta se pogovarjala ministrica za delo Anja Kopač Mrak in predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.


Ministrstvo za delo želi najšibkejšim pomagati, da stopijo iz začaranega kroga dolgov in neplačanih računov. Pomoč družinam in posameznikom ne načrtujejo samo s spremembo predpisov, ampak predvsem v obliki izvajanja ukrepov, ki bodo temeljili na dogovoru različnih deležnikov: ministrstev, občin, humanitarnih organizacij, s podjetji in bankami. Pogovarjamo se o odpisu dolgov, spremembi Zakona o izvršbi in zavarovanju in pomoči ljudem pri deložacijah.

 

Ministrstvo je pripravilo osnutek sporazuma o odpisu dolgov, ki naj bi določil njegov okvir: kriterije za odpis, postopek, časovni okvir, v katerem naj bi se odpis zgodil. Kot je poudarila ministrica, predlagajo, da bi šlo za enkraten odpis,  odpis dolga bi bil mogoč za terjatve, ki so veljavne, dospele in izvršljive na dan 31. 12. 2014, zapadle za več kot eno 12 mesecev, dolg pa naj bi bil po oceni upnika neizterljiv oziroma obstaja velika verjetnost za njegovo neizterljivost. Računsko sodišče je namreč opozorilo, da pri občinam ne sme iti za negospodaren odpis.

 

V osnutku sporazuma  so napisali tudi višino zneska za odpis (99, 99 evrov), vendar smo se strinjali, da bi bilo bolj smotrno, da bi bil znesek odvisen od primera do primera. Ker pa bi ob višjem znesku za upnika nastala obveznost  plačila akontacije dohodnine, še potekajo pogovori med MDDSZ in Ministrstvom za finance. Odpis bi bil omejen na bivanjske stroške (elektrika, energija), ne bi pa vključeval odpisa terjatev telekomunikacij kot tudi ne plačila vrtca.

 

Odpis bi bil namenjen osebam, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ali prejemniki otroškega dodatka iz 1. in 2. dohodkovnega razreda, izjemoma tudi 3. dohodkovnega razreda.

 

Ministrica  poziva Združenje občin Slovenije, da kot krovna organizacija povabi občine k podpisu sporazuma o odpisu dolgov. Ta je sicer še v fazi priprave, a nadaljnjih aktivnostih pa bomo občine obveščali.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. JUNIJA 2015