25.10.2021 Starost: 1 let

PREDSEDNIK ZOS NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O INVESTICIJAH V ZDRAVSTVU

Ljubljana, 25. 10. 2021 - Na Ministrstvu za zdravje je danes potekal sestanek na ravni državnih sekretarjev in predsednika Združenja občin Slovenija (ZOS) o pripravi javnih razpisov v zvezi z bodočimi investicijami v zdravstvu na lokalnem nivoju.


Pred časom je ZOS ob sprejemanju Zakona o zagotavljanju investicij v zdravstvu na pristojno  ministrstvo posredoval seznam potreb na tem področju, ki smo jih prejeli oziroma evidentirali v okviru poziva našim občinam članicam. Dogovorjeno je bilo, da se vsem slovenskim občinam posreduje poziv za evidentiranje konkretnih investicij, ki so nujno potrebne na lokalnem nivoju s področja zdravstva. Pred objavo razpisa se le tega posreduje v pregled vsem reprezentativnim združenjem in se jih povabi na videokonferenčni sestanek. Skupni cilj občin in države je namreč zagotoviti čim boljšo zdravstveno infrastrukturo na vseh nivojih države.

Na današnjem sestanku so predstavniki ministrstva povedali, da so, na podlagi Zakona o zagotavljanju virov financiranja v slovensko zdravstvo, kjer je za investicije v primarno zdravstvo namenjenih 200 milijonov evrov,  začeli s pripravo kriterijev in izhodišč in informiranju občin in vseh zdravstvenih zavodov ter pripravo akcijskega načrta, ki bodo osnova za to kar se bo financiralo oziroma sofinanciralo. V načrtu imajo, da bi še letos dali ven javni razpis za dodelitev teh sredstev. Dokončujejo tudi pripravo prioritet, kako oziroma za katere investicije se bodo namenjala sredstva, ki jih bodo posredovali občinam in zdravstvenim domovom z dodatnim povpraševanjem o potrebnih investicijah. Na ministrstvu iščejo tudi možnosti za pridobitev sredstev iz programa finančne perspektive 2020-2027.

 

Na združenju občin pozdravljamo pripravljenost ministrstva za sodelovanje z združenji in da so na ministrstvu pripravljeni povprašati še konkretno in dodatno na občine in zdravstvene domove, ker bodo s tem dobili še boljšo in bolj podrobno sliko za postavitev prioritet.

 


< PRIPOMBE VSEH TREH ZDRUŽENJ NA UREDBO O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU