12.01.2019 Starost: 4 let

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM MEDVEDOM O PRIHODNJIH IZZIVIH LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 11. 1. 2019 - Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj se je z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom med drugim pogovarjal aktivnostih pri izvajanju zavez iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2019, prihodnosti Strategije lokalne samouprave, uvedbi pokrajin in tudi o plačah v javnem sektorju. Predsednik Smrdelj pa je opozoril tudi na postopke iz 23. člena Zakona o financiranju občin in na pripravo programov za prihodnjo finančno perspektivo.


Minister Medved je v zvezi z aktivnostmi pri izvajanju zavez iz Dogovora o višini povprečnine povedal, da postopki oblikovanja delovne skupine potekajo. Delovna skupina pa ne bo imenovana na nivoju ministrstva, temveč jo bo imenovala Vlada RS. Minister verjame v uspeh delovne skupine in v uspeh, da nam vsem skupaj uspe realizirati zaveze iz Dogovora.

Predsednik Smrdelj je v razpravi o Strategiji razvoja lokalne samouprave poudaril, da so vsa tri združenja občin vseskozi nasprotovala sprejemu Strategije, saj ta med drugim ne vsebuje razvojne note, ki bi jo vsekakor pričakovali. Minister Medved se je strinjal, da Strategija potrebuje nadgraditev. Dodal je, da je za njen sprejm in izvajanje nujno potrebno soglasje občin in združenj, saj je namenjena občinam.

Predsednik Smrdelj je v zvezi s pokrajinami poudaril, da jih Slovenija potrebuje za nadaljnji razvoj, za boljše črpanje evropskih sredstev in da s tem, ko jih še vedno nimamo, čeprav jih določa Ustava RS, Slovenija izgublja veliko. Ne samo z vidika razvoja, veliko bi pridobili tudi z vidika stabilnosti države, predvsem v času menjavanja vlad. Minister Medved se je strinjal s tem in dodal, da nas na njihovo ustanovitev opozarja tudi Evropa.

Predsednik Smrdelj je ministra Medveda opozoril na postopke, ki jih določa 23. člen Zakona o financiranju občin in ga pozval k sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za finance, da skupaj najdemo način kako poenostavit postopke, saj občine sedaj izgubljajo kar nekaj sredstev, ki bi jih lahko namenile v druge projekte in razvoj.

V pogovoru o kohezijskih projektih je predsednik Smrdelj ministra Medveda pozval naj MJU sodeluje z resornimi ministrstvi in pomaga pri naboru programov in projektov, ki naj odražajo dejanske potrebe občin.


< PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z MINISTRICO ALEKSANDRO PIVEC O PEREČIH TEMAH S PODROČJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA