28.06.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM GJERKEŠEM O PREDLOGU ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 28. 6. 2010 - Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj se bo danes udeležil delovnega sestanka pri ministru za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr. Henriku Gjerkešu, na katerem bodo udeleženci razpravljali o ključnih poudarkih novega sistemskega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga je SVLR v javno razpravo vložila 24. junija 2010. Pobudnik sestanka je bilo Združenje občin Slovenije.


 

Na Združenju občin Slovenije smo večkrat naprošali za srečanje oz. predstavitev poglavitnih predlogov oz. sprememb na tem področju in z razlogi za takšno namero.

 

Na zadnji seji predsedstva ZOS, ki je potekala 18. 6. 2010, smo posebno pozornost želeli nameniti noveli zakona, vendar se seje, kljub povabilu, predstavniki SVLR niso mogli udeležiti, saj je istočasno potekal sestanek regionalnih razvojnih agencij, katerih ustanovitelji so občine ali pa so v zasebni lasti, na katerem so predstavniki ministrstva in agencij usklajevali stališča in povzemali predloge rešitev, ki pa mogoče niso v skladu s pogledi in interesi lokalnih skupnosti. Občine spoštujejo vlogo in naloge RRA-jev, vendar RRA-ji niso pokrajine - niso lokalna samouprava.

 

Regionalni razvoj razumemo kot usklajeno in dobro uigrano sodelovanje med državo in lokalnimi oblastmi, ki je definirano s predpisi oz. z zakonodajo. Obdobje slovenske tranzicije je mimo in o pomembnih razvojnih instrumentih, ki se nas dotikajo, zahtevamo medsebojni dialog med državnim in lokalnim nivojem.

 

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 28. JUNIJA DO 2. JULIJA