10.10.2018 Starost: 5 let

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA SESTANKU Z MINISTROM RUDIJEM MEDVEDOM

Ljubljana, 10. 10. 2018 - Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in Franci Rokavec, član Predsedstva Združenja občin Slovenije sta se danes srečala z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Minister Medved je predstavnikom združenj občin predstavil temeljni okvir prihodnjega sodelovanja in zastavljene cilje na področju lokalne samouprave.


Minister Medved je predstavnikom združenj uvodoma povedal, da se zavzema za vzpostavitev dialoga, rezultat tega pa mora biti v zadovoljstvo obeh strani. V zvezi z ureditvijo in razrešitvijo vprašanja obveznih nalog občin je povedal, da se bo pristopilo k oblikovanju delovnh skupin, po posameznih resorjih, ki bodo pripravile nabor zakonov in podzakonskih predpisov, ki občinam nalagajo naloge. Te pa bo treba preučit in določit tiste, katerih izvajanje se lahko prenese na državo in katere so odveč.

Združenja so pozdravila ustanovitev delovnih skupin in se bodo skupaj zavzemala za rešitev stvari na način, da bo tovrstnih odprtih vprašanj čim manj oz. bodo le-ta odpravljena.

Minister je pozval združenja k oblikovanju skupnega predloga nalog, nato bodo sledili pogovori in dogovori s področnimi ministrstvi.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je med drugim opozoril na previsoke standarde, ki veljajo na področju socialnih transferjev in tudi predšolske vzgoje ter dodal, da je treba pri pregledu občinskih nalog upoštevati tudi to in predlagal, da se pristopi k racionalnejši ureditvi teh področij. Poudaril je še, da je delo kot vrednota v današnjih časih žal zelo razvrednoteno in to to tudi zaradi standardov na socialnem področju.

Vsi udeleženci sestanka so se strinjali, da je treba pri iskanju rešitev najti načine kako se da kaj urediti in da odgovori, da se nekaj ne da, enostavno niso sprejemljivi. 

Združenja se bodo v prihodnjem tednu sestala in pričela s pripravo predloga nalog občin, ki bi se jih dalo prenesti na državo.

* * *


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 8.10.2018 do 12.10.2018