24.08.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PREDSEDNIK SMRDELJ PRI DRŽAVNEM SEKRETARJU SUVOROVU

Ljubljana, 24. 8. 2011 - Ljubljana, 24. 8. 2011 - Danes se je predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj sestal z državnim sekretarjem Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno poliitiko mag. Bojanom Suvorovim. Udeleženci sestanka so si bili enotni, da je potrebno dialog med SVLR na eni in občinami na drugi strani poglobit, saj bomo le tako lahko dosegli zastavljene cilje in doprinesli k razvoju slovenskih občin. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije.


Na sestanku je državni sekretar mag. Suvorov poudaril, da si

želijo poglobit dialog z reprezentativnima združenjema oz. občinami, saj je

le-ta v zadnjem času zastal. K temu je dodal, da je več kot potreben pretok

informacij tako z ene kot z druge strani, v smislu kje prihaja do težav ali na

strani občin ali na državni strani. Povedal je, da se trenutno eden večjih

izzivov, ki je pred njimi sprejetje proračuna, ki bo naravnan zelo varčevalno,

precej osiromašena naj bi bila tako 21. kot tudi 23. člen ZFO, znižala naj bi

se tudi povprečnina. O prihodnjem proračunu bo Vlada RS razpravljala na

jutrišnji seji.

Predsednik Smrdelj je pozdravil pripravljenost državnega sekretarja na

sodelovanje z občinami in se strinjal, da je potrebno dialog med obema stranema

poglobit in v zvezi z zmanjšanjem proračunskih sredstev za občine poudaril, da

je ZOS večkrat apeliral, da se sredstva občinam ne zmanjšujejo, saj država z

novimi nalogami nalaga dodatne finančne obveznosti, za kar pa ne zagotavlja

potrebnih sredstev. Predlagal je dogovor, da se občinam zmanjšajo predvsem

fiksni stroški. V zvezi z zmanjšanjem sredstev po 23. členu ZFO, je Smrdelj

izpostavil, da bi bila to izredno nekorektna poteza na strani vlade in

predlagal, da se v primeru zniževanja sredstev, to naredi tudi drugod in se na

ta način doseže neka sorazmernost.

Gospa Gotovac se je strinjala s predlogom, da se občinam znižajo stroški in

tudi s tem, da ministrstva občinam v okviru že obstoječih pristojnosti občinam

nalagajo nove naloge.

Vsi prisotni so se strinjali, da je več kot potreben ustrezen in ažuren pretok

informacij z obeh strani in se dogovorili za mesečna srečanja, na katerih bi

izpostavili težave posameznih področij. Prvo področje, ki naj bi se ga

dotaknili je področje predšolske vzgoje, in sicer predvidoma v roku enega

meseca.

 * * *


< SESTANEK NA TEMO PRENOSA KADRA Z OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO