28.03.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA SPREJEL PREDSTAVNIKE ZOS IN SOS

Ljubljana, 28. 3. 2012 -  Predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant je danes sprejel predstavnike Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.


 

 

Predsednik

Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar se je uvodoma zahvalil za sprejem.

Dosedanje sodelovanje med predstavniki lokalnih skupnosti ter Državnim zborom

je ocenil kot dobro, ki pa bi ga bilo moč še okrepiti. Povedal je, da si predstavniki

lokalnih skupnosti želijo, da bi bili aktivneje udeleženi v proces priprave in

sprejemanja zakonodaje, ki jih zadeva tako neposredno kot posredno.  

Predsednik

Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj vidi možnost za okrepitev sodelovanja

z Državnim zborom v aktivnejši vključenosti v obravnave zakonov na delovnih

telesih. V zakonodajnem postopku so občine kot predstavniki zainteresirane

javnosti sicer lahko povabljene na sejo delovnega telesa k obravnavi posameznih

točk dnevnega reda, v kolikor je vsebina obravnavanih vprašanj neposredno

povezana z njihovim delom. "K obrazložitvi svojega mnenja ali stališča o

obravnavani zadevi pa bi morala biti povabljena tudi reprezentativna

združenja," je poudaril.

Predsednik

Državnega zbora dr. Gregor Virant se je strinjal, da bi predstavniki

zainteresirane javnosti morali biti vključeni v zakonodajni proces od samega

začetka oblikovanja zakona že na ravni ministrstev. Kar zadeva njihove

vključenosti v zakonodajni postopek v Državnem zboru pa je poudaril, da od

predsednikov delovnih teles pričakuje, da bodo striktno spoštovali določbe

Poslovnika Državnega zbora, ki omogočajo sodelovanje zainteresirane javnosti v

razpravah na delovnih telesih ter dodal, da se bo zavzel tudi za to, da bodo v

prihodnje na razprave vabljena tudi reprezentativna združenja.


< PREDSEDSTVO ZOS MED DRUGIM TUDI O IZHODIŠČIH REBALANSA PRORAČUNA ZA 2012