11.09.2013 Starost: 10 let

PREDSEDNICI VLADE POBUDA ZA SESTANEK Z ŽUPANI

Ljubljana, 11. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta predsednico vlade seznanila s sklepi skupne seje predsedstev obeh združenj in jo pozvala k srečanju z župani.


Sklepi predsedstev:

1. V Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije nasprotujemo  predlogu teritorialne reorganizacije lokalne samouprave, saj je pripravljen  brez argumentov, strokovnih podlag in analiz. Zahtevamo, da se proces teritorialne reorganizacije lokalne samouprave ustavi. Prav tako zahtevamo, da se pripravi strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji.

2. V Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije nasprotujemo Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C). Vlado RS pozivamo, da najprej izpolni zavezo iz Dogovora o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 ter s sprejetjem zakona za uravnoteženje javnih financ občin zniža stroške občinam, ki jih imajo na podlagi zakonov in podzakonskih predpisov. 

3. Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije nasprotujeta Predlogu zakonu o davku na nepremičnine. Predlagamo, da se kot izvirni prihodek občin ohrani nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, država pa naj za manjko oziroma izpad sredstev, ki jih iz tega naslova pričakuje, uvede davek na nepremičnine.

4. Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije pričakujeta, da  bomo s strani  pristojnega ministrstva povabljeni  k usklajevanju Partnerskega sporazuma in ostalih dokumentov kohezijske politike za obdobje 2014- 2020. Pričakujemo, da bodo občine preko kohezijskih svetov regij enakovreden partner državi pri vodenju kohezijske politike. Če se država ne bo uskladila z občinami, bomo skozi Svete kohezijskih regij zahtevali, da se ne da soglasja na Partnerski sporazum in Operativne programe in o tem obvestili Evropsko komisijo in druge evropske institucije.

5. Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije seznanita predsednico vlade s sprejetimi sklepi skupne seje predsedstev in zahtevata takojšnji sestanek predsednice vlade s predstavniki občin.

Celoten dopis predsednici vlade si lahko preberete Initiates file downloadTUKAJ.


< ZOS IN SOS ODLOČNO PROTI UKINJANJU OBČIN IN SPREMEBAM NJIHOVEGA FINANCIRANJA