14.07.2022 Starost: 327 dni

PREDSEDNICA DRŽAVNEGA ZBORA BO NASLEDNJI TEDEN RAZPISALA LOKALNE VOLITVE

Ljubljana, 14. 7.2022 - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo v prihodnjem tednu razpisala lokalne volitve. Lokalne volitve bodo v skladu z zakonom potekale tretjo nedeljo v novembru, torej 20. novembra. Datum lokalnih volitev namreč določa že zakon. Novela zakona o lokalnih volitvah, sprejeta novembra 2017, je kot stalen datum rednih lokalnih volitev določila tretjo nedeljo v novembru. Te bodo tako letos v vseh 212 občinah potekale 20. novembra.


Volivke in volivci pa se bodo na njih izrekali tako o županih kot članih občinskih svetov, ki imajo glede na velikost občine različno število članov, v skladu z zakonom od sedem do 45.

V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, bodo volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet.

V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli pa bodo hkrati potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Zakon namreč določa, da se te volitve opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete, razpišejo pa jih župani.

Kandidate oz. kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, lahko pa jih vložijo tudi volivci.


< ZOS PODAL PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA