31.05.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH V VLADNI POSTOPEK

Ljubljana, 31. 5. 2011 - Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog novega zakona o javnih financah, v katerem so upoštevali zahtevo EU po okrepljenem nadzoru nad proračunskim načrtovanjem v državah članicah. Med pomembnejšimi cilji zakona so zajezitev zadolževanja države in uveljavitev več fiskalnih omejitev tako za posredne proračunske uporabnike kot občine.


 

Bruto dolg države ne bo smel preseči 45 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), obseg poroštev, ki se dajejo v breme javnih sredstev, pa ne 13 odstotkov BDP.

 

Priprava dvoletnih proračunov na državni ravni se ohranja, takšna obveznost pa se uvaja tudi za posredne proračunske uporabnike in občine. Glede zaključnega računa bodo podobno kot že velja za državo, tudi zaključni računi občin prikazati bilanco stanja, kar bo dalo bolj celovit vpogled v stanje javnih financ tudi na občinski ravni.

 

Z zakonom se bodo določila tudi natančnejša pravila ravnanja s finančnim premoženjem države in podrobneje uredila pravila zadolževanja tako za neposredne kot posredne proračunske uporabnike, vključno s prevzemanje dolgov.

 

Javna obravnava predloga zakona se je pred kratkim iztekla, zdaj ga bo obravnavala vlada, veljati pa naj bi začel s 1. januarjem 2012. Do tedaj bo proračunsko načrtovanje potekalo še po starih pravilih.


< POSVET: OBVEZNOSTI OBČIN S PODROČJA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD S PREDSTAVITVIJO TEHNOLOGIJ ČISTILNIH NAPRAV