28.10.2020 Starost: 1 let

PREDLOG ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN JE DZ V PRVI OBRAVNAVI PODPRL

Ljubljana, 28. 10. 2020 - Državni zbor je včeraj z 79 glasovi za in dvema proti sklenil, da je predlog zakona o finančni razbremenitvi občin primeren za nadaljnjo obravnavo. V okviru prve obravnave zakona, ki so jo poslanke in poslanci opravili minuli teden, so nekaj pomislekov izrazili le v opozicijskih Levici in SNS.


Zakonski predlog posega v devet področnih zakonov, z njim pa bi občinam odvzeli nekatere naloge, ki po svoji naravi niso občinske in s tem zmanjšali njihove stroške. Obenem bi povečali nekatere občinske prihodke in občinam zmanjšali administrativne postopke.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je ob tem pojasnil, da so se v času, ko sam vodi ministrstvo, z občinski združenji dogovorili še o nekaterih rešitvah, ki jih želijo vnesti v zakon, zato bo koalicija v nadaljnjem postopku vložila več dopolnil.

Po predlogu zakona bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Prav tako bo država prevzela financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe.

Zvišuje se upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele bo na novo določena. V okvir administrativnih razbremenitev občin pa sodi možnost sprejemanja programa izobraževanja odraslih za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva pa se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Med rešitvami, za katere v koaliciji napovedujejo dopolnila, je odprava prehodnega obdobja pri sofinanciranju občinskih investicij po 21. členu zakona o financiranju občin tako, da bi bilo šestodstotno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi države mogoče že v naslednjem letu. Minister je omenil tudi dodatno sofinanciranje občin z romskim prebivalstvom, poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter prenos obveznosti plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe, na državo.

Poslanka SMC Janja Sluga pa je napovedala, da bo država zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin. Finančne posledice zakona tako po koncu obravnave ne bodo znašale zgolj 31,5 milijona evrov, ampak bo zaradi omenjenih ukrepov ta znesek višji.


< POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA