24.12.2021 Starost: 1 let

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH

Ljubljana, 24. 12. 2021 - V Državni zbor RS je bil v postopek sprejema vložen predlog Zakona o elektronskih komunikacijah. Vlada RS je besedilo predlog zakona določila na svoji 107. redni seji, dne 17. 12. 2021.


Konec decembra 2018 je bila sprejeta Direktiva (EU) 2018/1972 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Direktiva 2018/1972/EU), ki spreminja obstoječ regulativni okvir Evropske unije za področje elektronskih komunikacij, z rokom za prenos do 21. decembra 2020. Področje elektronskih komunikacij je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) iz leta 2012. Zaradi kompleksnosti in obsežnosti sprememb, ki jih prinaša spremenjen regulativni okvir, je predlagan sprejem novega sistemskega zakona o elektronskih komunikacijah in ne morebitne zakonske novele.

Hkrati z uskladitvijo z določbami Direktive 2018/1972/EU se predlaga izboljšava obstoječe zakonske ureditve v delu, ko gre za nacionalne določbe ali pa je mogoče zagotoviti jasnejši in primernejši način prenosa določb predpisov EU.

Ob tem se v poglavju o varnosti omrežij in storitev ter delovanju v stanjih ogroženosti hkrati zagotavlja tudi implementacija (zlasti strateških) ukrepov iz Nabora orodij EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G (Nabor orodij EU), ki je rezultat skupnih prizadevanj in pristopa držav članic Evropske unije (EU), predstavnikov Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in Evropske komisije (EK), ki ga je podprla tudi Republika Slovenja. Nabor orodij EU je izrecno podprla tudi EK s tako imenovanim Sporočilom o varni uvedbi tehnologije 5G, pomen in stanje implementacije (ki se vzpodbuja) Nabora orodij EU upošteva tudi Skupno sporočilo o strategiji EU za kibernetsko varnost.


Cilj predlaganih rešitev je urediti učinkovitejšo uporabo radiofrekvenčnega spektra, spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanje varnosti omrežij in storitev vključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G pri zagotavljanju teh omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, zaščito potrošnikov in izboljšan dostop do storitev ter varovanje življenj prek dostopa do številk za komunikacije v sili. V okviru univerzalne storitve se zagotavlja prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so npr. e-Uprava, spletno bančništvo in videoklici.

Dopolnjuje se tudi peti odstavek 192. člena predloga zakona, pri čemer se ureja situacija, ko naročnik ob prekinitvi naročniške pogodbe zaradi sprememb pogodbenih pogojev na strani izvajalca storitev prejeto terminalsko opremo vrne izvajalcu storitev. Upoštevano je dejstvo, da je bil medtem ustanovljen Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki je prevzel naloge Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki je bil organ v sestavi Ministrstva za javno upravo.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 19. 1. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

Predlog Zakona je na voljo TU.

                                                          * * *


< VLADA PODALJŠALA SKLEP V ZVEZI S PLAČILOM ZA NEZAKONITO ODLOŽENE ODPADKE, KI SO POSLEDICA NELEGALNIH PREHODOV DRŽAVNE MEJE