17.02.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer že dlje časa napovedujejo socialno reformo in nekatere druge predpise s področja socialnega varstva, so 17. 2. 2010 predstavili predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Z njim naj bi razširili vrsto storitev za tiste, ki potrebujejo takšno oskrbo.
Z zakonom naj bi razširili vrsto storitev za tiste, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, čim več podpore in pomoči pa naj dobili v domačem okolju. Socialno in zdravstveno oskrbo naj bi združil v celoto.


Na ministrstvu so zakon napovedovali že dlje časa, vendar pa je bil po njihovih opozorilih ključen problem pri sredstvih. Večkrat so izrazili oceno, da bo verjetno treba narediti prerazporeditve znotraj proračuna, poleg tega pa naj bi bilo treba kombinirati javne in zasebne vire. O tem, da bi uvajali nov prispevek v ta namen in bi se plače dodatno obremenile, pa naj ne bi razmišljali.

Z zakonom naj bi poskrbeli za učinkovit in pravičen sistem, v katerem naj bi pomoči potrebni dobili ustrezno podporo, ki pa ne bo v celoti odvisna le od njihove trenutne plačilne sposobnosti. Tu je po opozorilih predstavnikov ministrstva zelo pomembna solidarnost med generacijami in znotraj generacij.

Opozarjajo, da bo treba več narediti tudi na področju preventivnih ukrepov, da bi bilo tveganja za trajno odvisnost od pomoči čim manj.

Po ocenah Eurostata v Sloveniji pomoč druge osebe potrebuje 60.000 ljudi. Vse to je povezano z naraščanjem stroškov za izvajanje dolgotrajne oskrbe, opozarjajo na ministrstvu.

Kmalu naj bi predstavili tudi predlog zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki naj bi socialno pomoč razdelil na začasno in trajno, kot so konec lanskega leta napovedali na predstavitvi programa dela za leto 2010.

Poleg tega napovedujejo predstavitev predloga zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo vpeljal enotno vstopno točko. Vlada je januarja že sprejela koncept za program projektov eSociala, ki je po opozorilu njegovih pripravljavcev, ministrstev za javno upravo in za delo, ključen za uveljavitev enotne vstopne točke.

Omenjeni program bo po napovedih omogočil prenovo sistema za določanje in izvajanje socialnih transferjev, in sicer z informacijsko podporo pri ugotavljanju gmotnega položaja ljudi, med katerimi so določene povezave.

Z eSocialo naj bi povečali sledljivost in učinkovitost porabe javnih sredstev, namenjenih za socialne transferje. Poleg tega naj bi tudi zmanjšali možnost za zlorabe sistema socialnih transferjev z navzkrižnim povezovanjem oseb in pravic.

Med zakoni s socialnovarstvenega področja napovedujejo še zakon o socialnovarstveni dejavnosti, ki bo uredil reorganizacijo centrov za socialno delo. Ta je po mnenju ministrstva nujna tudi glede na predlog družinskega zakonika, ki ga je vlada že pripravila za obravnavo v državnem zboru.


< PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNOV OBČINE ZA LETO 2009