31.08.2009 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREDLOG ZA SKLIC SESTANKA V ZVEZI S PREDLOGOM O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2010 IN 2011

Ljubljana, 31.8.2009 - Ministru za finance dr. Križaniču je predsednik Združenja občin Slovenije poslal dopis kot odgovor na dopis ministrstva s predlogom povprečnine za leto 2010 in 2011. V dopisu je ministrstvo navedlo, da v letu 2009 vlada in ministrstva niso naložila občinam novih nalog.


čŒlani predsedstva Združenja občin Slovenije so na redni seji 28.08.2009 sklenili, da se vladi predlaga sklic sestanka na katerem bi predstavniki občin predstavili argumente za dvig povprečnine za obe proračunski obdobji. Ne glede na navedbe vladnih služb in ministrstev menijo, da so za obe proračunski leti predvidene nekatere nove naloge občin, obenem pa so zaradi krize povečani nekateri odhodki občin. Prav tako država ni uresničila nobene zaveze iz dogovora o povprečnini za leto 2009 podpisanega v začetku letošnjega leta.

 

Predsedstvo je tudi sklenilo, da se vladi predlaga, da poleg zgoraj navedenega pri določanju višine povprečnine že v samem "štartu" za obe leti upošteva že usklajen predlog povečanja iz začetka leta 2009 v višini 17 EUR. Za toliko se je namreč prvotno predlagana povprečnina za leto 2009 povečala. Povečanje je bilo priznano zaradi novih nalog občin in je smiselno, da se ga upošteva tudi pri povprečnini za leto 2010 in 2011.

 

čŒlani predsedstva so poudarili, da je potrebno pri določitvi povprečnine upoštevati tudi lanskoletno odstopanje od zahtev občin in realizacijo vzporednih ukrepov, ki so bili del dogovora. Glede na to, da realizacije vzporednih ukrepov iz dogovora ni bilo je po mnenju članov predsedstva izhodišče za pogovore lanskoletna kalkulacija, ki so jo ministrstvu predstavili že v začetku leta povečana za inflacijo.

 

 Ministrstvo smo prosili za sklic sestanka na katerem bo mogoče predloge bolje obrazložiti in dodatno predstaviti.


< 41. SEJA VLADE