24.12.2021 Starost: 1 let

PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI NALOG KONTAKTNE TOČKE ZA SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Ljubljana, 24. 12. 2021 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, katero je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Rok za podajo pripomb je 20. 1. 2022.


Podlaga za sprejem Uredbe je Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), ki med drugim ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije.

Predlog Uredbe med drugim v svojem 4. členu določa tudi, da kontaktna točka, ki je del dejavnosti centra podpore, sodeluje tudi z občinami, v kolikor je to potrebno z vidika izvedbe določene investicije.

Prav tako je v 10. členu predloga Uredbe določeno, da so upravni in drugi pristojni organi
ki odločajo v postopkih za izdajo dovoljenj in drugih aktov dolžni kontaktni točki neodplačno predati podatke oziroma informacije, kamor sodijo:

  • zbirka podatkov o graditvi objektov,
  • zbirka podatkov o prostorskih aktih in
  • druge zbirke podatkov, ki se nanašajo na gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje, ter na postopke programov podpore.

Te podatke so ti organi kontaktni točki posredovati najkasneje naslednji delovni dan.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 20. 1. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

 * * *


< PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH