22.10.2013 Starost: 9 let

VLADA NAJ BI PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE PRIPRAVILA DO MARCA 2014

Ljubljana, 22. 10 2013 - Strategija razvoja lokalne samouprave naj bi bila za obravnavo na Vladi RS pripravljena najpozneje do sredine marca prihodnje leto. Tako predvideva predlog izhodišč, objavljen na vladni spletni strani. Če bo vlada izhodišča potrdila, bo morala biti prva naloga - analiza - opravljena že do sredine prihodnjega meseca.


Po predlogu naj bi namreč Vlada RS ministrstva zadolžila, da do 15. novembra izdelajo funkcionalno analizo nalog lokalnih skupnosti za svoja področja, in sicer tudi s stališča mestnih in ostalih občin ter njihovega povezovanja pri izvajanju nalog.

 

Prav tako naj bi ministrstva opredelila najprimernejšo raven za izvajanje posamezne naloge s svojega delovnega področja (občina, pokrajina, država). Pripravila naj bi tudi predlog morebitnih sprememb, jih utemeljila in finančno ovrednotila. Notranje ministrstvo pa bi v istem roku izdelalo še analizo teritorialne organiziranosti občin, pa tudi okvire za njihovo združevanje.

 

Osnutek strategije razvoja lokalne samouprave naj bi bil nato pripravljen do sredine decembra in bil v decembru dan tudi v javno razpravo, nato pa bi bil predlog najpozneje do 15. marca prihodnje leto poslan v sprejem vladi. Na koncu bi strategijo sprejel državni zbor, ciljni rok za obravnavo dokumenta v državnem zboru bi bil junij 2014.

 

Kot je zapisano v objavljenem gradivu, je ozemlje države razdrobljeno na veliko število občin, kar povzroča težave in onemogoča izvajanje nalog, ki so v vseh občinah vsebinsko enake, razlikujejo se količinsko, glede na velikost občine. Hkrati so nerealizirane ustavne določbe o pokrajinah.

 

V Sloveniji 18 let po vzpostavitvi lokalne samouprave tudi nimamo izdelane dolgoročne strategije njenega razvoja. Na odsotnost strateškega dokumenta je opozorilo več institucij, tudi računsko sodišče, je še navedeno v obrazložitvi.

 

Initiates file downloadIZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS


< VLADA OBJAVILA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE