16.12.2021 Starost: 1 let

PREDLOG SPREMEMBE UREDBE O POŽARNI VARNOSTI

Ljubljana, 16. 12. 2021 - Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog spremembe Uredbe o požarni varnosti in nam ga posredovalo v mnenje. Rok za podajo pripomb je 22. 12. 2021.


Z uredbo se na podlagi 59. člena Zakona o varstvu pred požarom podrobneje določajo višina, roki in način plačevanja požarne takse. Uredba določa tudi zavezance za plačilo požarne takse, osnovo za obračun požarne takse in nadzor ter globe za prekrške zaradi nepravilnega obračunavanja ali neplačevanja požarne takse.

 

 

S predlogom Uredbe se spreminja odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti. Višina požarne takse se s pet odstotkov poviša na deset odstotkov od osnove za obračun požarne takse.

Povišanje požarne takse pomeni višji pritok požarne takse, iz katere se zagotavlja višja sredstva lokalnim skupnostim, za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, in državi, za financiranje dejavnosti širšega pomena vključno s
standardiziranimi gasilskimi zavarovanji pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranimi gasilskimi zavarovanji vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 22. 12. 2021 na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

Predlog Uredbe je na voljo TU.

Za sodelovanje se že vnaprej zahvaljujemo.

                                                          * * *


< PRIROČNIK ZA PRIPRAVO ZAČASNEGA FINANCIRANJA OBČIN