03.07.2017 Starost: 5 let

PREDLOG NOVELE ZFO-1C V DRŽAVNEM ZBORU

Ljubljana, 3. 7. 2017 - Vlada RS je na seji 29. junija 2017 sprejela predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) in ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku.


Konkretne spremembe ZFO-1 so naslednje:

‒ 6. člen: odprava inflacije kot sprememba pri izračunu primerne porabe občin;

‒ 11. in 12. člen: sprememba določb, ki urejata izračun povprečnih stroškov na prebivalca in določitev povprečnine tako, da se določi bolj pregleden postopek načina določitve povprečnine, natančno določi kateri stroški občin se pri določanju povprečnine upoštevajo ter da se upoštevajo makroekonomske javnofinančne okoliščine blagajn javnega financiranja;

‒ 13. člen: sprememba uteži pri izračunavanju primerne porabe občin (uteži za najmlajše in najstarejše prebivalce);

‒ 20. člen: sprememba določbe o sofinanciranju občin na območjih, kjer bivajo italijanska in madžarska narodna skupnost ter stalno naseljena romska skupnost; črta se del člena, ki se nanaša na občine s stalno naseljeno romsko skupnostjo;

‒ 23. člen: določen je zgodnejši skrajni rok za predloge sprememb načrtov porabe pri sofinanciranju občinskih investicij, in sicer namesto do 15. septembra do 15. avgusta tekočega leta;

‒ 24. a člen: odprava napake z zamenjavo imenovalca in števca v razmerju med razvitostjo občine in razvitostjo vseh občin pri določanju višine sredstev sofinanciranja investicij iz državnega proračuna za posamično občino;

‒ 26. člen: sprememba določbe o sofinanciranju skupnih občinskih uprav (razširjen nabor nalog, 3 občine + 3 naloge za 40 % sofinanciranje…).

 

Pripombe na Predlog ZFO-1C nam lahko posredujete najkasneje do 25. julija 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si oz. do 31. julija 2017 neposredno v DZ.

 


< 141. REDNA SEJA VLADE RS