15.02.2017 Starost: 6 let

PREDLOG NOVELE ZFO-1: SPREMEMBA MERIL ZA SOFINANCIRANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ljubljana, 15. 2. 2017 – Na delovnem sestanku smo predstavniki združenj občin in Ministrstva za javno upravo obravnavali predlagane spremembe 26. člena Zakona o financiranju občin glede sprememb meril za sofinanciranje skupnih občinskih uprav.


Javna obravnava predloga novele Zakona o financiranju občin se je zaključila 13. februarja 2017. Kot je uvodoma povedal dr. Roman Lavtar, so na predlog spremembe 26. člena prejeli številne in zelo različne pripombe, skupno pa jim je bilo, da je s predlogom novega 26. člena ni strinjal nihče. Na sestanku smo zato iskali mogoče variantne predloge. Kot je poudaril Lavtar, želijo s spremembo doseči poglobitev in optimizacijo medobčinskega sodelovanja, tako glede števila vključenih občin kot glede obsega nalog.

 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je predstavil pripombe in predlog novega besedila 26. člena, kot ga predlaga ZOS, ob tem pa med drugim opozoril, da so skupne občinske uprave v veliki meri že oblikovane, zato bi morali posegi v financiranje izkazovati stimulacijo, ne pa odvzema sredstev, zato rešitev, ki jo predlaga MJU, ni sprejemljiva. 

Po razpravi je MJU izoblikoval zaključke, s katerimi glede na pomisleke in pripombe predstavnikov občin še sledijo ciljem, ki so si jih zadali na ministrstvu. Merila za sofinanciranje občinskih uprav naj bi določala minimalno število vključenih občin in minimalno število nalog, ki bo potrebno za določen delež sofinanciranja. V primeru, da skupna občinska uprava ne izpolnjevala vseh kriterijev, bodo določeni malusi, v primeru vključitve večjega števila nalog/občin pa bi občine dobile dodaten delež sofinanciranja.

 

Predstavniki občin smo med drugim izpostavili, da bi bilo koristno in potrebno razširiti nabor nalog, ki bi se jih lahko organiziralo v okviru skupnih občinskih uprav npr. področje civilne zaščite.

 

Na podlagi razprave bo ministrstvo pripravilo nov predlog člena.

 

 

 

 

 


< SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ