23.12.2021 Starost: 1 let

PREDLOG NOVELE ZAKONA O NOTARIATU

Ljubljana, 23. 12. 2021 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu, katerega pripravljavec je Ministrstvo za pravosodje. Rok za podajo pripomb je 5. 1. 2022.


Med cilji predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu so:

  • digitalizacija notarskih storitev za poenostavitev življenja ljudi in ustvarjanje priložnosti,
  • oddaljen dostop do notarja za fizične in pravne osebe,
  • sestavljanje notarskih listin na daljavo,
  • videoelektronska identifikacija preko varne video povezave z notarjem,
  • poenostavljeno pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc s povezavo do javnih registrov in evidenc,
  • poenostavitev dokazovanja primernosti notarskih prostorov in opreme v postopku imenovanja notarja,
  • zagotovitev pravne varnosti pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti notarjev.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 5. 1. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


< VLADA RS SPREJELA NOVA ODLOKA V Z ZVEZI Z ZAJEZITVIJO ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19