03.01.2017 Starost: 6 let

PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 3. 1. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Kot so zapisali v spremnem besedilu, je predlog novele zasnovan na podlagi sprejete Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki vsebuje posebno poglavje o finančni avtonomiji občin, ter na podlagi tez za pripravo novele ZFO-1, predstavljenih na jesenskih pogajanjih o povprečnini.


Konkretne spremembe ZFO-1 so naslednje:

6. člen: odprava inflacije kot korektiva pri izračunu primerne porabe občin,

12. člen: dopolnitev določbe, ki ureja izračun povprečnine tako, da se pri postopku določitve povprečnine upoštevajo makroekonomske javnofinančne okoliščine blagajn javnega financiranja;

13. člen: sprememba uteži pri izračunavanju primerne porabe občin (sprememba sledi demografskim gibanjem v občinah, saj najmlajši in najstarejši prebivalci v primerjavi z ostalo populacijo predstavljajo sorazmerno večji strošek za občine);

20. člen: sprememba določbe o sofinanciranju občin na območjih, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost (sprememba določa konkretno višino sredstev za ta namen, določeno v razmerju od višine skupne primerne porabe občin ter omogoča uveljavitev kriterijev za sofinanciranje občin in določitev višine sredstev s sklepom);

24. a člen: odprava napake z zamenjavo imenovalca in števca v razmerju med  razvitostjo občine in razvitostjo vseh občin pri določanju višine sredstev sofinanciranja investicij iz državnega proračuna  za posamično občino;

26. člen: sprememba določbe o sofinanciranju skupnih občinskih uprav (cilj določbe je povečati število skupnih občinskih uprav z večjim število vključenih občin in opravljanjem  večjega števila nalog).

 

Besedilo predloga novele ZFO-1 se nahaja tukaj, pripombe pa lahko pošljete najkasneje do 6. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

 


< MESEČNI UTRIP DECEMBER 2016