04.07.2022 Starost: 337 dni

PREDLOG IZRAČUNA POVPREČNIH STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 4. 7. 2022 - Združenje občin Slovenije je prejelo predlog izračuna povprečnih stroškov občin za leti 2023 in 2024 ter s tem povezan predlog povprečnine. V obrazložitvah k predlogu izračuna so navedene naloge ministrstev, ki vplivajo na višino izračuna povprečnih stroškov.


Podatki o novih oz. ukinjenih nalogah so v obrazložitvah zelo skopo navedeni, zato vas naprošamo za povratne informacije o tem katere novo uvedene naloge s strani države imajo že v letošnjem letu vpliv na občinske proračune in katere bodo imele v letu 2024.

Za podatke vas naprošamo zato, ker občine iz prakse najbolj dobro veste katere naloge so vam bile na novo naložene v izvajanje in katere še bodo v prihodnjem letu.


V lanskem letu ste se odzvali v zelo velikem številu in nam s posredovanjem podatkov o dejanskih stroških dela zelo pomagali pri oblikovanju izhodišč za pogajanja o višini povprečnine. Tudi zato smo dosegli, da je bila povprečnine določena v višini  
645€ za leto 2022, za leto 2023 pa v višini 647€.

Predlog izračuna povprečnih stroškov občin je na voljo TU.

Naprošamo vas, da nam informacije na obrazcu posredujete
do vključno 22. 7. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                             * * *


< MANJ SREDSTEV IZ NASLOVA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA OKREVANJE