06.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PREDLAGANA POVPREČNINA ZA LETO 2009 PREMAJHNA

Ljubljana, 6. 1. 2009 - V Kabinet Predsednika Vlade RS, na Ministrstvo za finance in Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj smo posredovali dopis, v katerem naprošamo za sestanek, na katerem bi oblikovali dogovor o višini povprečnine za financiranje občin za leto 2009. Ugotovili smo namreč, da je zaradi povečanih nalog v letu 2008 potrebno dvigniti povprečnino. 


 

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin, ki določa, da Vlada Republike Slovenije doseže dogovor z reprezentativnimi združenji o višini povprečnine za naslednje proračunsko leto nam je prejšnja vlada v oktobru leta 2008 posredovala izhodišča o določitvi povprečnine za leto 2009. Po pregledu normativnega načrta dela vlade za leto 2009 je razvidno, da bo vlada v začetku tega leta pripravila rebalans proračuna in posledično tudi spremembo Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009.

 

Na podlagi tega smo predlagali čimprejšnji sestanek, saj smo v Združenju občin Slovenije pripravili analizo iz katere je razvidno, da so občine v letu 2008 v izvajanje dobile določene naloge, ki prinašajo nove finančne obveznosti. Na sestanku bi pristojnim predstavili vrsto in obseg dodatnih nalog občin. Na podlagi pripravljene analize o dodatnih nalogah občin menimo, da mora v skladu z 2. odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin vlada pred predložitvijo državnega proračuna v državni zbor skleniti dogovor z reprezentativnimi združenji občin, s katerim se predvidijo vrsta in obseg dodatnih nalog občin, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje občinskih nalog, in višina povprečnine v naslednjem proračunskem letu.

 

Z dopisom smo seznanili tudi SOS. Pred sestankom na MF bomo predstavnike SOS povabili na skupni sestanek in jim predstavili izsledke analize. Predlagali jim bomo enoten nastop pred predstavniki vlade, saj vemo da je sklenitev dogovora s katerim se predvidi vrsta in obseg dodatnih nalog občin ključna naloga obeh združenj, ki delujeta v naši državi.

 

* * *


< GEODETSKA UPRAVA PRENOVILA SPLETNI PORTAL PROSTOR