07.09.2020 Starost: 2 let

PREDČASNO ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINACIRANJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB V LASTI IN RABI OBČIN V LETIH 2020, 2021 IN 2020 TER NAJAVA PRIHODNJIH POVABIL IN RAZPISA ZA CELOVITE ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH STAVB S SREDSTVI OP EKP 2014-2020

Ljubljana, 7. 9. 2020 - V Uradnem listu RS, št. 118/2020, ki je izšel 4. 9. 2020 je objavljeno obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« (oznaka: JOB_2020), in sicer se razveljavi peti rok – 16. 11. 2020. To pomeni, da se razpis zapira s četrtim rokom - 14. 9. 2020.


Hkrati pa je Ministrstvo za okolje infrastrukturo na »Portalu energetika« objavilo novico, da sta z namenom pospešitve črpanja kohezijskih sredstev in spodbujanja investicij v pripravi novi povabili za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja ter javni razpis za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin z dvignjeno stopnjo sofinanciranja, tako da bo v okviru prihodnjih povabil in javnega razpisa prvi rok za oddajo vlog predvidoma že v mesecu novembru 2020, pri čemer bo slednji »nadomestil« novembrski rok po aktualnih povabilih in javnem razpisu.

Več informacij je na voljo TU.

* * *


< 30. REDNA SEJA VLADE RS