12.09.2017 Starost: 3 let

SPREJET PRAVILNIK O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE NALOG OBČIN

Ljubljana, 12. 9. 2017 - Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017 objavljen Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.


Pravilnik bo začel veljati 23. septembra 2017. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09 in 76/16 – odl. US).

 

Pravilnik določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Zaradi zmanjšanega zajema podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnine, se zakonsko določena povprečnina (ZFO-1) znižuje za okoli 40 evrov. Izračun povprečnine za 2018 bi na podlagi veljavnega ZFO-1 in novega pravilnika tako znašal 608,15 evrov. MF ponuja 546 evrov.

 

 

 


< 147. REDNA SEJA VLADE RS