18.11.2016 Starost: 5 let

PRAVICA DO PITNE VODE ZAPISANA V USTAVO

Ljubljana, 17. 11. 2016 - Poslanci Državnega zbora RS so s 64 glasovi za in nobenim proti potrdili vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS.


V skladu z ustavnim zakonom bo v Ustavo RS vnesen nov 70.a člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.

 

V Ustavi bo zapisano tudi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

 

Ustavni zakon sicer določa, da mora DZ v 18 mesecih z novimi ustavnimi določbami uskladiti še preostalo zakonodajo. DZ bo ustavni zakon predvidoma razglasil osmi dan po njegovem sprejemu.

 

 

 


< 110. REDNA SEJA VLADE RS