08.09.2014 Starost: 7 let

POZIV ZA VNOS KADROVSKIH NAČRTOV ZA LETI 2014 IN 2015 V APLIKACIJO

Ljubljana, 8. 9. 2014 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je posredovalo poziv za vnos kadrovskih načrtov za leti 2014 in 2015 v spletno aplikacijo.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je v vednost poslalo dopis, v katerem poziva vrtce in občine, da v spletno aplikacijo "Kadrovski načrt" vnesejo potrebne podatke.

Aplikacija je dostopna na Portalu MIZŠ.

Dostop do aplikacije je dodeljen ravnateljem vrtcev, ki lahko preko "varnostne sheme". Pomembno je, da se vsi podatki, ki jih vrtec posreduje v aplikaciji, pred tem posredujejo občini ustanoviteljici, ki mora soglašati, da jih vrtec namesto nje posreduje MIZŠ. Soglasij na ministrstvo ni treba pošiljati, saj bo le-to sporočene podatke upoštevalo skladno s 5. členom uredbe.

* * *


< SPREMEMBA ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA