10.02.2014 Starost: 6 let

POZIV ZA POSREDOVANJE PODATKOV O ŠKODI, NASTALI NA OBČINSKI INFRASTRUKTURI IN GOZDOVIH- NUJNO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor koordinira aktivnosti v zvezi z odpravo posledic škode, nastale zaradi nedavne ledene ujme.


V zvezi s tem občine vljudno prosijo, da pošljejo podatke o škodi, nastali na vašem območju, zlasti na občinski prometni in energetski infrastrukturi, gozdnih cestah in gozdovih.

Grobe ocene o nastali škodi potrebujemo čimprej (po možnosti do jutri, najkasneje v sredo, 12. 2. 2014 do 11.00 ure).


Natančnejši popis škode na infrastrukturi, terminski načrt aktivnosti za sanacijo škode, ter podatke o poslovni škodi, ki je nastala izvajalcem gospodarskih javnih služb, potrebujemo do srede, 19. 2. 2014 do 11.00 ure.

Vljudno prosimo za pravočasno posredovanje podatkov, saj navedene podatke nujno potrebujemo za čimprejšnjo izvedbo postopkov za zagotavljanje  sredstev.

Prosimo, da podatke pošljete v elektronski obliki na naslov tatjana.colnar(at)gov.si.


< FINANCIRANJE OKOLJEVARSTVENIH IN INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV OBČIN S STRANI