09.06.2017 Starost: 5 let

POZIV VLADI K PRENOVI STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 9. 6. 2017 – Združenje občin Slovenije je predsedniku vlade Cerarju in ministru Koprivnikarju naslovilo poziv za prenovo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do 2020.


Po sklepu skupščine Združenja občin Slovenije smo na predsednika vlade dr. Mira Cerarja in ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja  naslovili zahtevo za prenovo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 in opozorili na nujnost uskladitve Strategije s predstavniki občin. Posledično bodo lahko tudi zakonske spremembe, temelječe na Strategiji, deležne podpore občin, smo opozorili.

 

Spomnimo. Vlada RS je konec septembra 2016 sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, te dni pa so občine prejele tiskan izvod dokumenta. V pripisu so zapisali, da gre za dokument, s katerim so zapisali smer, v katero želijo peljati razvoj lokalne samouprave, s predlogi zakonov s področja lokalne samouprave, ki so v pripravi, pa se že uresničuje v strategiji zapisan Akcijski načrt.

 

V ZOS smo ob sprejemanju Strategije opozarjali, da se dokument premalo ambiciozno loteva vprašanj nadaljnjega razvoja lokalne samouprave v Sloveniji in tudi ne podaja konkretnih rešitev. Strategija ni bila usklajena z združenji občin niti se ni poizkušalo najti kompromisnih rešitev. V Združenju občin Slovenije smo Strategiji, kakršna je bila sprejeta, odločno nasprotovali.  Zato tudi ne podpiramo (vseh) rešitev, ki jih je pripravil MJU v predlogih novel Zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah.

 

Odločno nasprotujemo parcialnim posegom v sistem financiranja občin, s katerimi se povečini le prerazporeja sredstva med občinami in s tem povečuje razlike med občinami, hkrati pa ne upošteva prošenj in apelov združenj občin po poenostavitvah in vzpostavitvi vzvodov za racionalno rabo skromnih razpoložljivih virov. Občinam je potrebno dati pogoje, da bodo v skladu s svojim poslanstvom lahko tudi gonilo razvoja v svojih okoljih. Poudarili smo, da je potrebno težiti k nadgradnji sedanjega sistema. Strategija lokalne samouprave nikakor to ni, če nima ambicioznih ciljev po decentralizaciji. To pa lahko, po našem mnenju, dosežemo le z ustanovitvijo pokrajin, ki je tudi ustavna kategorija ustroja naše države.

 

V ZOS tudi ne moremo pristati na vmešavanje države v oblike sodelovanja občin. Svoboda združevanja je eden od temeljnih postulatov tako slovenske ustavne ureditve kot tudi Evropske listine o lokalni samoupravi. V kolikor bo prišlo do omejevanja te pravice, bo to od nas terjalo ustrezne in odločne akcije, tudi na mednarodni ravni.

 


< REVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA GLEDE PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA OBČIN