03.04.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

POZIV VIRANTU K SPREJETJU ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN

Ljubljana, 3. 4. 2013 – Združenje občin Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter ministra dr. Gregorja Viranta pozvalo, da čim prej pristopijo k aktivnostim za sprejetje zakona za uravnoteženje javnih financ občin, katerega sprejem je zastal zaradi menjave vlad. Ministru smo obrazložili, da se je k sprejetju zakona za uravnoteženje javnih financ občin zavezala prejšnja Vlada RS z Dogovorom o višini povprečnine za leti 2013 in 2014.


 

 

Prejšnja Vlada RS je ob sprejemanju

proračuna za leti 2013 in 2014 z reprezentativnima združenjema občin sklenila

Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014. Ob podpisu dogovora so

občine pristale na 15 % nižjo povprečnino (536,00 evrov), kot bi jim glede na

izračun po Zakonu o financiranju občin ter glede na zakonske obveznosti tudi

pripadala (okoli 630 evrov), Vlada RS pa se je zavezala, da bo pripravila zakon

za uravnoteženje javnih financ občin, s katerim si bo prizadevala do 10 %

znižati stroške občin na podlagi zakonskih obveznosti.  

Predlog zakona za uravnoteženje javnih

financ občin je bil sicer v veliki meri že pripravljen in usklajen, potem pa je

ministrstvo, pristojno za izobraževanje, zaradi politične krize umaknilo

soglasje k vključitvi standardov in normativov na področju predšolske vzgoje in

osnovnega šolstva v zakon, zaradi česar je priprava zakona zastala.  

Združenje občin Slovenije je zato pozvalo

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, da vloži vse svoje napore ter

nadaljuje s pripravo in sprejemanjem Zakona za uravnoteženje javnih financ

občin.

***


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 2. 4. - 5. 4. 2013