21.12.2018 Starost: 4 let

POZIV V ZVEZI S POSREDOVANJEM PODATKOV OBČINAM NA PODLAGI TRETJEGA ODSTAVKA 23. ČLENA ZFO

Ljubljana, 21. 12. 2018 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za finance poslalo poziv v zvezi s tretjim odstavkom 23. člena ZFO-1, ki določa datum posredovanja prehodnih podatkov o deležih dodatnih sredstev za financiranje investicij, in sicer 15. oktober tekočega.


V dopsu pristojnima ministrstvoma smo zapisali:
"Občine že več let opozarjajo, da teh podatkov ne dobijo pravočasno oz. v zakonsko določenem roku. Prepričani smo, da pristojno ministrstvo razpolaga s temi podatki, saj v tem času vsako leto potekajo pogajanja med Vlado RS in reprezentativnimi združenji glede višine povprečnine. Občine prav tako ne dobijo podatkov o izračunanih deležih, ki bi jih morale prejeti 15 dni po sprejetju državnega proračuna. S tem, ko se pristojno ministrstvo ne drži zakonsko določenih rokov občinam povzroča nemalo težav.

Pristojne pozivamo, da občinam v zakonsko določenih rokih zagotovijo nujno potrebne podatke občinam, saj bi se s tem občine izognile težavam pri pripravi proračunov."

* * *


< 13. REDNA SEJA VLADE RS