31.01.2020 Starost: 3 let

POZIV POSLANSKIM SKUPINAM

Ljubljana, 31. 1. 2020 - Združenje občin Slovenije je vsem poslanskim skupinam poslalo poziv za čimprejšnjo uvrstitev predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin na sejo Državnega zbora RS.


V dopisu pojasnjujemo, da je bila v začetku leta 2019 s strani Vlade RS oblikovana Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin, katere naloga je bila in je proučiti področno zakonodajo in zmanjšati finančna bremena občin ali pa jih vsaj administrativno razbremeniti. Na podlagi pregleda in preučitve zakonodaje je bil oblikovan predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki bi skladno s prvotnimi smernicami in načrti moral stopiti v veljavo že s 1. 1. 2020, vendar so se postopki pri medresorskem usklajevanju zavlekli.

Zakon posega na področje devetih zakonov in po ocenah Ministrstva za javno upravo prinaša približno 31 milijonov evrov prihrankov, kar je, če pogledamo finančno podhranjenost občin, veliko.

Vlada RS je besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin potrdila na eni izmed decembrski sej in ga poslala Državnemu zboru RS v sprejem po rednem postopku, vendar nas glede na trenutno stanje, ko smo se zopet znašli v politični negotovosti, skrbi ali bo zakon sprejet še v tem sklicu.

Ker bi zakon prinesel finančne in administrativne razbremenitve občinam ter tudi dodatna sredstva, menimo, da bi bilo nujno, da je čimprej uvrščen na sejo Državnega zbora RS. S tem bi se pomembno doprineslo k dosegu cilja, to pa je finančna in administrativna razbremenitev občin.

* * *


< NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR O PREDLOGU STANOVANJSKEGA ZAKONA