21.12.2016 Starost: 6 let

POZIV POSLANCEM K PRILAGODITVI POVPREČNINE KAR V ZAKONU O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU


Ljubljana, 21. 12. 2016 - Združenje občin Slovenije je danes matičnemu delovnemu telesu in vsem poslancem posredovalo predlog dopolnitve Predloga zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), s katerim poslancem predlagamo prilagoditev povprečnine kar z omenjenim zakonom. Zaradi dogovora Vlade RS in sindikatov javnega sektorja o ukrepih na področju plač bo namreč potrebno v občinskih proračunih zagotoviti dodatnih 11 milijonov evrov v letu 2017.  Predlagali smo, da se povprečnina za leto 2017 določi v višini 535,60 evrov.  


V Združenju občin Slovenije predlagamo poslankam in poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, da zaradi povečanja stroškov, ki ga bodo imele občine zaradi ukrepov na področju plač, dopolni Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju  ter ustrezno prilagodi višino povprečnine, tako da se že določena povprečnina za leto 2017 poveča za 5,60 evrov. Ob tem bi želeli  izpostavili, da je v okviru pogajanj za določitev povprečnine Ministrstvo za finance eksplicitno zagotovilo, da se bo izvedla uskladitev povprečnine, v kolikor bodo občine imele dodatne stroške po pogajanjih za plače v javnem sektorju. Navedeno zvišanje bi bil le minimum, ki bo občinam pokril dodatne finančne obveznosti z naslova stroškov dela zaradi sklenjenega dogovora s sindikati, in je nujno, da se jih z zvišanjem povprečnine zagotovi, sicer bo to še dodatno oslabilo stabilnost delovanja lokalne samouprave. 


< ODPOKLIC ŽUPANA - VPRAŠANJE PREDSEDNIKU VLADE