05.08.2013 Starost: 10 let

POZIV OBČINAM ZA POSREDOVANJE PODATKOV O IZVAJANJU OBVEZNIH OBČINSKIH GJS

Ljubljana, 5. 8. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je občinam poslalo poziv za posredovanje podatkov o izvajanju obveznih GJS varstva okolja (območja javnega vodovoda, oskrbovalnega območja, podatki o oblikovani ceni za IJS).


Ministrstvo naproša občine, da skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, posredujejo podatke v roku 60 dni od prejema pisne zahteve ministrstva. Podatke o območjih javnih vodovodov na območju posredujete v digitalni obliki preko spletne aplikacije www.ijsvo.

Več lahko preberete TU.

* * *


< ODBOR OBRAVNAVAL PREDLAGANE SPREMEMBE SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE