14.10.2014 Starost: 8 let

POZIV MOP K SODELOVANJU JAVNOSTI NA PODROČJU UPRAVLJANJA VODA

Ljubljana, 14. 10. 2014 - Ministrstvo za okolje in prostor je 3. 10. 2014 na svoji spletni strani objavilo dokument Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja, ki podaja pregled nad zaznanimi okoljskimi problemi na področju upravljanja voda.


Dokument Opens external link in new windowPomembne zadeve upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja je namenjen šestmesečnemu posvetovanju z javnostjo o pomembnih okoljskih problemih na vodah in je del procesa priprave Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja in Programa ukrepov upravljanja voda 2015-2021.

 

Zainteresirano javnost, zlasti vse deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo vode oz. na katere vpliva upravljanje voda, Ministrstvo za okolje in prostor vabi, da podajo pripombe in dopolnitve na objavljen dokument. Na ta način bo ministrstvo zbralo dodatne informacije v zvezi s problemi povezanimi s stanjem vodnega okolja in upravljanjem voda.

 

Posredovani predlogi in delavnice, ki bodo sledile v naslednjih mesecih, bodo priložnost, da širša javnost aktivno sodeluje pri reševanju okoljskih problemov in oblikovanju ukrepov za doseganje dobrega stanja voda v Sloveniji. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor poziva javnost, da pisne predloge pošlje na elektronski naslov: nuv.mop@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana s pripisom »NUV«.

 


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA SEPTEMBRA