08.08.2022 Starost: 227 dni

POZIV MKGP OBČINAM K ZAŠČITI VODNIH TELES

Ljubljana, 8. 8. 2022 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je posredovalo dopis, v katerem zaradi suše in pomanjkanja vode pozivajo lokalne skupnosti k zaščiti vodnih teles za preživetje rib in ostalih vodnih organizmov.


Ministrstvo opozarja, da so v nekaterih vodotokih in stoječih vodah posledice suše tako velike, da imajo velik vpliv na življenje in obnašanje vodnih organizmov v teh vodah.

Ministrstvo se zahvaljuje tistim lokalnim skupnostim, ki so v trenutnih kriznih razmerah suše in nizkih pretokov vode z veliko mero razumevanja in aktivnim sodelovanjem priskočile na pomoč ribiškim družinam pri skrbi za ribe in druge vodne organizme. Hkrati pa pozivajo, da zaradi trenutnih kriznih razmer lokalne skupnosti v sodelovanju z ribiškimi družinami preverijo stanje voda in identificirajo območja kjer so ribe poiskale zatočišča pred sušo in pomanjkanjem vode. Naprošajo, da lokalne skupnosti pomagajo ribiškim družinam pri zaščiti tistih delov vodnih teles, kjer so razmere za preživetje rib in ostali vodnih organizmov najugodnejše in začasno zaščitijo ta območja pred ostalimi splošnimi rabami vode, ki ribe vznemirjajo in bi lahko povzročile pogine.

Celoten dopis je na volj TU.

* * *


< ZOS PODAL POBUDO SVZ ZA PRIPRAVO POJASNIL OBČINAM