07.01.2016 Starost: 6 let

POZIV MINISTRSTVU ZA FINANCE

Ljubljana, 7. 1. 2016 - Združenja občin so ministru za finance dr. Dušanu Mramorju poslala dopis, v katerem pozivamo k razrešitvi vprašanja upravljanja z dolgom občin s sredstvi 21. člena ZHO, ki ga določa peti odstavek 56. člena ZIPRS1617.


Včeraj, 6. 1. 2016, je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o sofinanciranju in kreditiranju investicij občin po 23. členu ZFO-1 v letih 2016 in 2017. Pri dogovarjanju smo zopet naleteli na težave, saj še vedno ostaja nedorečeno vprašanje upravljanja z dolgom občin s sredstvi iz 21.člena ZFO, ki ga določa peti odstavek 56. člena ZIPRS1617.

Na včerajšnjem sestanku so bili predstavnikom občin predstavljeni tudi roki prijav projektov in kasnejše oddaje zahtevkov za izplačila. Za rok prijave projektov je določen datum 28. 2. 2016 in ker je ta datum zelo blizu, smo pozvali k čimprejšnji razrešitvi nejasnosti.

Zato smo priostojne pozvali, da skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj tehnologijo nemudoma pristopijo k iskanju ustrezne rešitve, ki bo občinam omogočila nemoteno črpanje investicijskih sredstev oz. izvajanje navedenega člena.

* * *


< SESTANEK NA TEMO FINANČNIH JAMSTEV ZA ODLAGALIŠČA