22.08.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

POZIV MINISTRSTVOM ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA INVESTICIJE OBČIN

 Ljubljana, 22. 8. 2012 – Združenje občin Slovenije je pozvalo Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo k zagotovitvi sredstev za investicije občin iz državnega proračuna.


 

 

Pristojni ministrstvi

smo spomnili, da je bilo ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2012  dogovorjeno, da se zniža višina povprečnine za

nekaj več kot 10 evrov za pol leta v letu 2012, v zameno za to znižanje pa se

ohranijo vsa sredstva na investicijah v občine po 21. členu Zakona o

financiranju občin).  

Po naših informacijah so

bila sredstva na investicijah ne glede na zavezo Vlade RS vseeno znižana  za okoli 2,5 milijonov evrov. Ministrstvi smo

pozvali, da v okviru državnega proračuna s prerazporeditvami, kot so razlagali

v Državnem zboru RS ob sprejemanju Zakona za uravnoteženje javnih financ in

rebalansu proračuna za leto 2012, zagotovijo manjko navedenih sredstev in pričnejo

s postopki za porabo teh sredstev. 


< MINISTRSTVO OBJAVILO RAZPIS ZA KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE