11.10.2017 Starost: 2 let

POZIV MGRT K IZDAJI POGODB ZA ČRPANJE SREDSTEV NA PODLAGI ZFO

Ljubljana, 10. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovilo dopis v katerem pozivamo pristojne k izdaji pogodb za črpanje sredstev na podlagi ZFO.


Združenje občin Slovenije je bilo s strani občin opozorjeno, da občine še vedno niso prejele pogodb za črpanje sredstev na podlagi ZFO. Prejeli smo informacije, da pogodb še ni oziroma, da bodo župani najverjetneje na dan, ki je določen za vnos zahtevka v aplikacijo, to je 3. 11. 2017, šele poklicani na podpis pogodbe.

Takšen pristop ocenjujemo kot nesprejemljiv, občine so ogorčene in skupaj se sprašujemo kdo bo nosil odgovornost v primeru, da na zadnji dan v aplikacijo ne bo mogoče vnesti zahtevka in izstaviti e-računa?

Naprošamo vas, da čimprej pristopite k rešitvi nastale situacije in občine pravočasno obvestite o morebitnih zamudah pri sestavi pogodb. V kolikor pa bo res prišlo do zamude pri podpisu pogodb, pa predlagamo, da se podaljša rok za vnos zahtevkov v aplikacijo.

* * *


< 33. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI SVETA EVROPE