20.06.2018 Starost: 5 let

POZIV K UREDITVI RAZMER NA PODROČJU PREVZEMANJA KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE IN ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ

Ljubljana, 20. 6. 2018 - Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije smo na Vlado RS, okoljsko in zdravstveno ministrstvo naslovili poziv k ureditvi razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč.


V pozivu opozarjamo, da je področje prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč neurejeno. na to stroka opozarja že vrsto let, trenutno stanje pa žal lahko ocenimo kot alarmantno, saj smo priča dnevnemu kopičenju navedenih odpadkov. To predstavlja potencialno ekološko katastrofo teritorialno na nivoju celotne države, tudi grožnjo za zdravje ljudi. O tem so na podlagi opozoril Zbornice komunalnega gospodarstva v začetku letošnjega junija poročali tudi mediji.

Pristojnim predlagamo:

  • da Vlada RS z interventnimi ukrepi nemudoma zagotovi odstranitev nakopičene odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja odpadkov in nadaljnje tekoče prevzemanje teh odpadkov;
  • da prepreči morebitno kaznovanje komunalnih podjetij zaradi nepravilnega (nelegalnega) skladiščenja s strani DROE neprevzete komunalne odpadne embalaže (kot se je dogajalo lansko leto);
  • da naloži Ministrstvu za okolje in prostor vzpostavitev delovanja sistema deljene odgovornosti za odstranjevanje ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč ter redni odvoz teh odpadkov od komunalnih podjetij;
  • da uredi zakonodajo na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč tako, da bo sistem operativen in vzdržen za vse deležnike v procesu odstranjevanja teh odpadkov ter okoljsko sprejemljiv.

Predlagamo tudi urgentni sklic sestanka, na katerem bi se s pristojnimi o pereči problematiki tudi osebno pogovorili.

Več si lahko preberete v dopisu, ki je na voljo TU.

* * *

·        

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 18. DO 22. 6. 2018