28.10.2019 Starost: 3 let

POZIV K SODELOVANJU PRI IMPLEMENTACIJI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE TER UVAJANJU ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

Ljubljana, 28.10.2019 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja nam je poslalo prošnjo, da občinam posredujemo poziv k sodelovanju pri implementaciji prostorske in gradbene zakonodaje ter uvajanju elektronskega poslovanja.


MOP izvaja več aktivnosti, s katerimi želi implementirati prostorsko in gradbeno zakonodajo ter uvesti elektronsko poslovanje. Cilj elektronskega poslovanja na področju urejanja prostora je

usklajeno upravljanje s prostorom in učinkovitejše gospodarjenje z nepremičninami.

Ker se ZUreP-2 na lokalni ravni izvaja še precej zadržano, želijo na ministrstvu

pripraviti pilotni projekt, s katerim bomo na konkretnem testnem primeru karseda

celovito implementirali določbe ZUreP-2 in ponudili učinkovite rešitve na področju

prostorskega načrtovanja, komunalnega opremljanja zemljišč in upravljanja z

nepremičninami.

 Sodelujoče občine in razvojne regije morajo biti pripravljene tudi kadrovsko in finančno

sodelovati v pilotnem projektu.

 Dopis v celoti, si lahko ogledate TU.

 Vašo namero o sodelovanju lahko posredujete na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana ali  na e-naslov: gp.mop@gov.si s pripisom Sodelovanje v pilotnem projektu, in sicer najkasneje do 20. 11. 2019.


< ODMERA SORAZMERNEGA DELA LETNEGA DOPUSTA IN REGRESA ZA LETNI DOPUST