29.10.2015 Starost: 7 let

POZIV K SKLICU NUJNEGA USKLADITVENEGA SESTANKA NA

Ljubljana, 29. 10. 2015 - Združenje občin Slovenije je predsedniku Vlade RS poslalo dopis, v katerem pozivamo k sklicu nujnega sestanka z namenom uskladitve stališč med resorji glede različnega tolmačenja določil zakonodaje, ki je bazična pri izvajanju kohezijskih projektov. Kohezijski projekti stare finančne perspektive so končani ali pa so tik pred dokončanjem. Kontrole izvedb projektov različnih nivojev so intenzivne in neenotna razlaga določil lahko privede do izjemnih finančnih posledic za občine in državo.


Najbolj pereč je problem, ko se je med izvajanjem projektov, kjer so upravičenci občine in so projekti sofinancirani s strani Kohezijskega sklada ter izvedba gradbenih del in nadzora podvrženi uporabi pravil FIDIC, izkazalo, da med deležniki v postopku izvajanja navedenih projektov obstajajo različna tolmačenja in stališča glede uporabe določil FIDIC oziroma določil ZJN-2 med samo izvedbo.

Celoten dopis je dostopen TU.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 2. DO 6. NOVEMBRA 2015