29.07.2013 Starost: 10 let

POZIV K PRIPRAVI ZUJFO TER POBUDA ZA OHRANITEV SREDSTEV ZA INVESTICIJE OBČIN

Ljubljana, 29. 7. 2013 – Združenje občin Slovenije je v luči priprav proračunov države za prihodnji dve leti danes na Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovilo dopis z opozorilom na izredno resen finančni položaj v občinah in pristojne ministre pozvalo k sprejetju ustreznih ukrepov – pripravi zakona za uravnoteženje javnih financ občin in ohranitvi ustrezne višine sredstev za investicije občin.


Ministrstva smo opozorili, da je z Dogovorom o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim so občine pristale na 15 % nižjo povprečnino od zakonsko predvidene po metodologiji iz Zakona o financiranju občin in neizpolnitvi točke dogovora, s katero se je Vlada RS zavezala k znižanju stroškov občin s spremembo predpisov, postalo stanje v občinah izjemno problematično, saj je sklenjen dogovor občinam prinesel okoli 15% oziroma 190 milijonov evrov primanjkljaja.

Združenje občin Slovenije je zato ponovno podalo pobudo in pozvalo Ministrstvo za notranje zadeve, da vloži vse svoje napore in v sodelovanju z ostalimi resorji pripravi ter sprejme zakon za uravnoteženje javnih financ občin. V nasprotnem primeru pozivamo, da Vlada RS v proračunu za leti 2014 in 2015 ustrezno zviša povprečnino, ki bo občinam omogočala financiranje na podlagi zakonov in podzakonskih aktov predpisanih nalog.

V Združenju občin Slovenije smo tudi zasledili, da je Vlada RS na seji 25. julija 2013 določila razrez odhodkov v proračunih za leti 2014 in 2015, iz katerega izhaja veliko znižanje investicijskih sredstev za občine. Združenje občin Slovenije nasprotuje nameri Vlade RS po nižanju omenjenih sredstev. Opozorili smo na sicer znano dejstvo, da 70% investicij v državi izvajajo občine, z zmanjševanjem teh sredstev pa bi bilo v veliki meri ogroženo črpanje evropskih sredstev. Vlado RS zato pozivamo k temeljitemu razmisleku o nameri zmanjšanja sredstev za investicije.


< PREGLED 19. REDNE SEJE VLADE RS